Tin tức

Bạn muốn biết thêm về giải pháp quản lý nhân viên?

Yêu cầu Tư vấn / Dùng thử / Báo giá

1 + 8 =

Phần mềm giám sát

Phần mềm giám sát

Bạn đã nghe về thuật ngữ “phần mềm giám sát”, giám sát con cái, giám sát nhân viên, …. Bạn đã thực sự hiểu rõ về định nghĩa này hay chưa? Nếu chưa hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết này nhé!

Quản lý nhân viên với Teramind trong lĩnh vực sản xuất

Quản lý nhân viên với Teramind trong lĩnh vực sản xuất

“Chúng tôi sử dụng Teramind để bảo vệ dữ liệu công ty và bí mật thương mại khỏi các mối đe dọa trong nội bộ. Giám sát hoạt động người dùng là một tính năng tuyệt vời và vô cùng cần thiết, phần mềm tự động phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn và ngăn chặn những hành vi...

hãy liên lạc với chúng tôi để dùng thử

Hãy trải nghiệm ngay hôm nay!

Yêu cầu Tư vấn / Dùng thử / Báo giá

4 + 12 =